Projekty : 1) Vzdělávání zaměstnanců členů Společenství autodopravců Čech a Moravy (CZ.104/1.1.06/33.00062) 2010 - 2013

Projekt : 2) Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I. ( CZ.1.04./1.1.01/95.00003) 2013 - 2015 

Projekt : 3) Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa II. ( CZ.03.1.52/0.0/0.0/15002/0001783)2016 - 2019

 

 

 

Projekt 3) :

Závěrečná zpráva BP Doprava o projektu 2019-01-31 .docx

Prezentace- BP Doprava- závěrečná konference Olšanka-Leden 2019.pptx

PP-1 Zdraví řidiči(1) 2018.ppt
PP-2 Zdraví řidiči(2) 2018.ppt
PP-3 Řidič-dopad zaměstnání na zdraví 2018.rtf
PP-4 Problematika očí u řidičů 2018.pptx
PP-5 Nutriční problematika řidičů 2018 .pptx

PP-6 Soc.-psych.probl.řidiči 2018.pptx
PP-7 Řidič MKD 2018.pptx
PP-8 Prezent.-stres řidič 2018 .pptx
PP-9 Řidič BUS-záv.zpráva měření 2018.docx
PP-10 Řidič MKD-záv.zpráva měření 2018.docx

PP-15 Ekonomika dopravního podniku(1) 2018.pptx
PP-16 Ekonomika dopr.podniku (2) 2017 .pdf
PP-17 Provozní gramotnost v sil.dopravě 2018.ppt
PP-18 Úcetnictví 2018.pptx
PP-19 Financni nauka - ridici 2018.pptx
PP-20 Efektivni sprava a vymahani 2018.pptx
PP-21 BOZP z hlediska ČMKOS 2018.pptx
PP-22 Nejdůležitější zákony BOZP 2018.pdf
PP-23 Vzor dokumentace BOZP 2018.pdf
PP-24 Jazyková pomůcka pro řidiče MKD 2018.pptx

 

PP-zákl.info- odborná konference SAČM-2018-11-21.pptx
PP-závěry projektu-konference-218-11-21.pptx

PP finace-konference-2018-11-21.pptx
PP jayzyk-konference-2018-11-21.pptx
PP nákl.index dopravy-konference_2018-11-21.pptx
PP soc.-psych.- konference 2018-11-21.pptx
PP ucetnictví-konference 2018-11-21.pptx
PP zdraví -konference 21.11.2018.ppt

 

Projekt  2) :

Prezentace- 1.konference On 2015-02-22.pptx
SACM_vyhodnoceni dotazníků 1.2.2015.pptx
1a)Prognóza zaměst.v odvětví silniční nákladní doprava do roku 2033- N.V.F..docx
1b)Data-prognóza zaměstnanosti v odvětví silniční nákladní doprava do roku 2033- N.V.F..xlsx
1c)Analýza dosavadních trendů-silniční a nákladní doprava do roku 2033- N.V.F..docx
2)Vyhodnoceni dotazníků-silniční doprava.docx
3)Posilování bipartitního dialogu v dopravě.pptx
4)Životni pojisteni-ČPP.exe
6) Věková struktura autobusů ......pdf
7)Nová data o výnosech z mýta .........pdf
Kvalitní evidence jako nástroj demogr. vývoje v silniční dopravě (Tichý)5.5.2015.pptx
Mzdy v silniční dopravě a jejich vliv na zaměstnanost (Říha)5.5.2015.pptx
Odborná komise pro důchodovou reformu-perspektiva vývoje (Potůček)5.5.2015.pptx
Prognóza vývoje a struktury zaměstnanosti v sil.dopravě (Havlíčková) 5.5.2015.pptx
Vliv němckého zákona o min.mzdě na zaměstnanost v silniční dopravě 5.5.2015.ppt
Výsledky šetření u dopravních firem-požadavky na zaměstnance, zaměstnavatele a stát 5.5.2015.pptx
Konference KZPS-projekt BIDI II 2015.pdf
Návrh programu 2.konference 5.5.2015.docx

 

Projekt 1) :


Byli jsme tam, kde se řidiči školili o emocích.pdf
(Článek uveřejněný na www.iprosperita.cz dne 05.12.2011)
Školení pro firmy členů Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)
za podpory EU
(Článek uvěřejněný na www.iprosperita.cz dne 10.11.2011)

Mnozí dopravci si stále nedokážou spočítat náklady.pdf
(Článek publikovaný v Dopravních novinách č. 45/2011)

INFO o projektu SAČM č.5 2011-04-10.doc

Vzdělávání autodopravců.pdf
(Článek publikový v Dopravních novinách č. 3/2011)
INFO o projektu SAČM č.3 2010-05-10.doc

INFO o projektu SAČM č.4 2010-12-20.doc

INFO o projektu SAČM č.3 2010-05-10.doc

INFO o projektu SAČM č.2 2010-01-10.doc

Výsledek výběrového řízení

INFO o projektu SAČM č.1 2009-12-20.doc