Zápisy ze zasedání  VV a VH SAČM

 
 
 
 
   rok 2019 :

VV SAČM zápis 2019-01-16

 

rok 2018 :

Stanovy SAČM (final)2018-10-17

 

VV SAČM zápis 2018-01-17
VV SAČM zápis 2018-02-21

VV SAČM zápis 2018-09-20

 
 
 
 

VV SAČM zápis 2017-01-18
VV SAČM zápis 2017-02-22
VV SAČM zápis 2017-04-26
VV SAČM zápis 2017-05-18
VV SAČM zápis 2017-06-21
VV SAČM zápis 2017-09-27
VV SAČM zápis 2017-10-17
VV SAČM zápis 2017-11-15

2018-03-21 Volby předsedy,1.místopředsedy a místopředsedů
 

 

 
 

rok 2016 :

  2017-03-15 zápis z VH za r. 2016

  2017-03-15 Plán práce VV SAČM pro rok 2017
  2017-03-15 Zápis z VH za r. 2016
  2017-03-15 Usnesení VH SAČM na 2017

  2016-04-20 zápis z  VV SAČM

  2016-01-20 zápis z VV SAČM

 
 
 
   rok 2015 :
2016-03-16 Usnesení VH SAČM 
2016-03-16 Zápis z VH SAČM za r. 2015 
2016-03-16 Zpráva o činnosti SAČM na VH SAČM za rok 2015
2015-02-15 zápis z VV  SAČM 
2015-05-06 zápis  z VV SAČM 
2015-06-17  zápis z VV SAČM
2015-11-16 - zápis z VV SAČM 

 

 

rok 2014 :

2014-12-03- Zápis z VV SAČM

2014-03-26 - Zápis z VV SAČM

2014-03-26 - Příloha č.1 zápisu z VH 2013 - mandátová komise

   2014-03-26 - Příloha č.2 zápisu z VH 2013 - zpráva o činnosti

   2014-03-26 - Příloha č.3 zápisu z VH 2013 - zpráva o hospodaření

2014-03-26 - Příloha č.4 zápisu z VH 2013- zpráva revizní komise

2014-03-26 - Příloha č.5 zápisu z VH 2013 - volební komise

2014-03-26 - Příloha č.6 zápisu z VH 2013 - usnesení + plán práce

2014-03-26 - Zápis z VH delegátů za r.2013

2014-01-22 - Zápis z VV SAČM

 

rok 2013:

 

2013-11-20 - Zápis z VV SAČM

2013-09-19 - Zápis z VV SAČM

2013-06-26 - Zápis z VV SAČM

2013-05-13 - Zápis z VV SAČM

 

 

VALNÁ HROMADA SAČM:

2013-03-13 - Pozvánka na VH

2013-03-13 - Zápis z VH 2013

2013-03-13 - Usnesení VH

2013-03-13 - Zpráva mand. komise

2013-03-13 - Zpráva revizní komise

2013-03-13 - Zpráva o hospodaření SAČM

2013-03-13 - Zpráva o činnosti VV SAČM

2013-03-13 - Plán práce SAČM

2013-01-16 - Zápis z VV SAČM

 

rok 2012:

 

2012-11-28 - Zápis z VV SAČM

2012-10-17 - Zápis z VV SAČM

2012-06-13 -Zápis z VV SAČM

2012-05-16 - Zápis z VV SAČM

2012-03-21 - Usnesení valné hromady SAČM za rok 2011

2012-03-21 - Zápis z VH za rok 2011

2012-02-22 - Zápis z VV SAČM

2012-01-18 - Zápis z VV SAČM

 

rok 2011:

 

2011-11-16 - Zápis z VV SAČM

2011-09-21 - Zápis z VV SAČM

2011-06-15 - Zápis z VV SAČM

2011-04-20 - Zápis z VV SAČM

2011-03-23 - Usnesení valné hromady SAČM za 2010

2011-03-23 - Zápis z VH za rok 2010

2011-02-16 - Zápis z VV SAČM

2011-01-19 - Zápis z VV SAČM

 

rok 2010:

 

2010-10-20 - Zápis z VV SAČM

2010-11-15 - Zápis z MVV SAČM

2010-09-15 - Zápis z VV SAČM

2010-06-30 - Zápis z VV SAČM

2010-05-19 - Zápis z VV SAČM

2010-03-23 - Usnesení valné hromady SAČM za 2009

2010-03-17 - Zápis z VH za rok 2009  

2010-01-27 - Zápis z VV SAČM

 

rok 2009

 

2009-11-25 - Zápis z VV SAČM

2009-09-16 - Zápis z VV SAČM

2009-06-17 - Zápis z VV SAČM

2009-04-22 - Zápis z VV SAČM

2009-02-18 - Zápis z VH za rok 2008

2009-01-21 - Zápis z VV SAČM

rok 2008:

 

2008-11-26 - Zápis z VV SAČM

2008-10-22 - Zápis z VV SAČM

2008-09-17 - Zápis z VV SAČM

2008-06-18 - Zápis z VV SAČM

2008-05-21 - Zápis z VV SAČM

2008-03-26 - Zápis z VH za rok 2007

2008-03-26 - Usnesení SAČM

2008-01-23 - Zápis z VV SAČM