Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM) vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů jako první živnostenskéspolečenstvo autodopravců v tehdejší České a Slovenské federativní republice. Od roku 2000 je zaměstnavatelským svazem. Reprezentuje převážně malé a střední podnikatele, zabývající se silniční nákladní a osobní dopravou, ale také podnikatele, kteří používají silniční motorová vozidla pro své podnikání.

Sdružuje okolo 46 členů - soukromých firem autodopravců, kteří vlastní přes 3900 vozidel, má celorepublikovou působnost .Hlavním cílem společenství je zajišťovat a prosazovat oprávněné zájmy svých členů a podílet se na vytváření optimálních podmínek pro podnikání v autodopravě. SAČM spolupracuje s městskými, regionálními a státními institucemi, ať se již jedná o Ministerstvo dopravy , Ministerstvo financí, Policii ČR, Parlament ČR apod.

Při své činnosti působí na podnikatele v silniční dopravě rovněž ve smyslu uplatňování zásad etického kodexu podnikání, bezpečnosti silničního provozu a zlepšování životního prostředí v České republice. Svojí činností chce mj. i přispět k větší informovanosti malých a středních podnikatelů o nových zákonech a vyhláškách, které jsou přijímány v souvislosti s rozvojem naší společnosti, ale i s naším členstvím v EU.

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM) je kolektivním členem Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky (SPŽ ČR), které je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS). Prostřednictvím svých představitelů se zúčastňuje činnosti v různých  odborných sekcích při státních institucích, např. dopravní tripartity na MD.Účastní se rovněž jednání zástupců vlády, podnikatelů a odborů v RHSD. Spolupracuje s ostatními svazy v dopravě a udržuje pravidelné vztahy i s obdobnými svazy v zahraničí.


 

 

 

Kontakt:

mob.: + 420 724 342 777 , e-mail : sacm@sacm.cz, www.sacm.cz

Adresa sídla :

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)
Opravářská 1608
102 00 Praha 10 - Hostivař