Zápis z jednání s premiérem Babišem ze 16.7.2020

20.07.2020 00:00

Zápis z jednání na Úřadu vlády  ze dne 16.7.2020

Jednání proběhlo na základě telefonického pozvání pana premiéra Babiše ( viz. dřívější informace) ve čtvrtek 16.7.2020  v jeho pracovně na Úřadu vlády ČR od  07,15 h  a trvalo cca 50 min. 

Přítomen byl rovněž vicepremiér a ministr MPO a MD Havlíček,  za SAČM Dr.Ondroušek, ing.Molík a  p.Suldovský.

Přivítání bylo velmi srdečné, probíhalo v příjemné atmosféře a to formou oboustranného dialogu.

Na úvod Dr.Ondroušek poděkoval za rychlé uskutečnění schůzky a představil SAČM( viz. dřívější info). Premiér tedy zjistil, že neexistuje jen Česmad, ale také jiné uskupení autodopravců. Vysvětlili jsme mu naše vztahy  a zdůraznili, že hájíme zájmy  malých a středních autodopravců, nicméně z našich řad  již také vyrostli za 30 let trvání SAČM velcí autodopravci ( např. ICOM , Šmídl).

Po té jsme přistoupili k projednávání jednotlivých bodů ( p.Babiš nemohl najít náš dopis, tak jsme mu okamžitě poskytli kopii), čeho se ujal na pokyn premiéra vicepremiér Havlíček :

 

 •  Snížení spotřební daně na motorovou naftu cca o 2 Kč od 1.1.2021 a porovnaní s okolními státy ; posouzení vlivu  snížení na st. rozpočet

Pokud jde o snížení spotřební daně na motorovou naftu, tak je plná podpora, jak ze strany premiéra Babiše, tak vicepremiéra Havlíčka. Plně uznávají  nekonkurenceschopnost naší MKD způsobenou nerovnými podmínkami (Polsko atd.). Nyní se jen jedná o kolik snížit spotřební daň. Názor vicepremiéra Havlíčka  i premiéra Babiše  je o cca 2 Kč/litr. Musí se však zvážit vliv na st. rozpočet. My jsme zdůraznili, že je nutné v tomto směru  porovnat podmínky i s okolními státy , zejména s Polskem, Bulharskem,Rumunskem a některými pobaltskými státy. Byl vyjádřen souhlas. V této souvislosti bylo připomenuto, že jeden  český kamion odvádí do st. rozpočtu ročně cca 900 tis. Kč a naproti tomu zahraniční kamion jen cca 80 tis. Kč. Toto tvrzení se líbilo panu premiérovi Babišovi.

 

 •  Odpuštění silniční daně za rok 2020 a snížení silniční daně v roce 2021

Při projednávání silniční daně vicepremiér Havlíček sdělil, že o snížení  25% již bylo rozhodnuto. Náš návrh na odpuštění celé silniční daně za r.2020  a snížení  v roce 2021 na 50%  bude zvažovat, vše však musí vybalancovat ve st. rozpočtu. Premiér Babiš sdělil, že se rozhodli toto snížení udělat plošně a ne selektivně.

 

 

 • Zvýšení množstevní procentuální slevy na mýtném

Co se týká zvýšení množstevní procentuální slevy na mýtném, tak k tomu se moc nevyjádřili. My jsme sdělili, že se to týká především vnitrostátní nákladní dopravy a zájezdových busů, neboť v MKD se na množstevní slevu autodopravce snadno nedostane.

 

 • Snížení odvodů z mezd pro zaměstnavatele

Pokud jde o snížení odvodů z mezd pro zaměstnavatele, tak premiér Babiš prohlásil, že to je otázka, která se diskutuje, je to však složitý problém, který nemůže být vyřešen rychle. Pokud by se snížily odvody z mezd – muselo by to být pro celé NH, což by mělo značný negativní vliv na státní rozpočet. Spíše to vypadá, že to nebude.

V této souvislosti jsme poukázali i na nekalou činnost  některých zaměstnavatelů - autodopravců, kteří vyplácí značnou část mzdy „v obálce“ bez odvádění daní ze mzdy, sociální  a zdravotní. Premiér dal pokyn ministru Havlíčkovi, ať to projedná s MF Schillerovou. Ovšem na druhou stranu jsme také upozornili na ceny , které se za přepravy v ČR nabízí. Jsou daleko nižší než mají autodopravci např. ze SRN, Francie či Belgie.

 

 

 •  Neplacení DPH z neuhrazených faktur za přepravy zboží  a osob   

Bylo vysvětleno, že autodopravce vystaví fakturu  za přepravu s DPH, které potom odvede  na FÚ ; zákazník fakturu autodopravci však včas nezaplatí a sám si  přitom o DPH sníží odpočet  a proúčtuje do účetnictví .To je nespravedlnost a mělo by to být trestné.Tato situace  vyvolává rovněž u autodopravců druhotnou platební neschopnost. Dále bylo zdůrazněno, stát má větší pravomoce ve vymáhání než podnikatel.

To se zpočátku panu premiérovi  Babišovi líbilo, ale postupně začal uvažovat, že by to způsobilo veliké problémy v cas-flow státní pokladny, což si nemohou nyní dovolit. Jinými slovy ,podle našeho názoru, by to šlo technicky provést, ale muselo by to být politické rozhodnutí a to zatím není !

 

 • Zjednodušení procesu přijímání zahraničních pracovníků

Bylo poukázáno na to, že v Polsku je proces zjednodušen a trvá 14 dnů, v České republice  až  9 měsíců. K tomu podotknul vicepremiér Havlíček, že se čas krátí a trvá tento proces podle něj již cca  2-3  měsíce. My jsme  zdůraznili, že vyřízení asi ano, ale čekání na vyřízení celý proces prodlužuje ( viz. situace v Brně, kde se čeká 2 měsíce jen na vyřízení u MV) .Vicepremiér si to poznačil, že se na to podívá. Rovněž bylo připomenuto, že pro zaměstnavatele v dopravě se musí potenciální řidič ještě řádně proškolit, musí mít platný profesní průkaz , zdravotní prohlídky, psychologické vyšetření , ubytování  atd. což pro něj značně zvyšuje náklady na takové řidiče (údajně za 3 měsíce až 100-150 tis. Kč). Celkem byl překvapen.

V této souvislosti jsme hovořili i o rekvalifikaci řidičů s tím, že ne každá osoba, která  projde výcvikem v autoškole,  se nemůže ihned v dopravní firmě uplatnit a musí ve firmě procházet dalším zapracováním, což zase zvyšuje náklady zaměstnavateli.

Toto velmi zaujalo premiéra Babiše .

Sdělili  jsme mu, že v minulosti, v r.2015 existoval při MŠ  tzv. Fond dalšího vzdělávání,  který  organizoval 6ti měsíční " stáže" u firem pro jednotlivé profese, což bylo stážistovi i  zaměstnavateli hrazeno. Bohužel tam nebyla profese řidič.

Žádali jsem tehdy o  zařazení řidiče do tohoto projektu, avšak celé to ztroskotalo na tom, že řidiče-stážisty nechtěla žádná pojišťovna pojistit ,neboť nebyl v pracovním poměru u  zaměstnavatele.

Dále se vedla debata o školení řidičů-profesionálů v autoškolách  s   tím, že takový řidič je v dopravní firmě ihned nepoužitelný a potřebuje zaškolení  např. 2 až 6 měsíců. Tato informace také  pana premiéra Babiše zaujala. Sdělil, že  bude tedy  prosazovat, aby rekvalifikaci na profesionálního řidiče si prováděly dopravní firmy  s tím, že  by jim refundoval náklady stát ( např.to co hradí Úřad práce za školení na profesní  průkaz a dále na zaškolení řidiče u  dopravní firmy).

Obrátil se na nás tím, aby jsme  mu co  nejdříve poslali náš návrh, jak by to šlo udělat  (např.dopravní firma by  si objednala u  autoškoly proškolení řidiče - profesionála na nákl.vozidlo nebo bus a obdržela by dotaci na profesák i na další zaškolení u firmy ).

 

 • Zrušit  pro tuto sezonu páteční zákazy pro jízdy kamionů

Navrhli jsme, že konkrétní pomocí pro autodopravce by bylo zrušení alespoň

pátečního zákazu, neboť to narušuje harmonogram přepravy a řidiči zbytečně čekají

na hranicích.

Zpočátku byl vicepremiér Havlíček tomuto nakloněn, avšak ke konci  

debaty  prohlásil, že by to byl průšvih především na D - 1 a že to nemůže

akceptovat (myslíme si, že v tom hrají roli i podzimní volby).

 

 • Zřídit záchytná parkoviště  na hlavních trasách s hygienickým a sociálním zázemí pro řidiče

Zdůraznili jsme, že řidiči potřebují bezpečná parkovací místa, která poskytují přiměřené služby včetně sprch, toalet a jídla. Bylo nám sděleno, že i "silniční balíček" vytváří pro toto podmínky. My jsme však řekli, že musí být k dispozici  parkovací plochy , nejlépe takové, které se nacházejí např. v SRN na dálnici A-6 ( parkoviště TIR,   řečeno slovy kamioňáků "U Turka"). Vicepremiér Havlíček sdělil, že v tomto roce má být postaveno více jak 100 stání a v příštím roce  rovněž 150 nových stání. Premiér prohlásil, že se hledají i privátní investoři a že to dal za úkol ŘSD.

 

 • Zvýšit prestiž profesionálního řidiče kamionu a autobusu

Premiérovi Babišovi i vicepremiérovi  Havlíčkovi jsme sdělili , že v období koronakrize naši řidiči jezdili i do zemí s velkou nákazou, což je třeba vysoce ohodnotit. S tím souhlasili .V této souvislosti jsme poděkovali vicepremiérovi  Havlíčkovi za pomoc při dodání roušek, respirátorů i za nabídku na dezinfekční prostředky pro naše členy. Dále jsme jim  sdělili, že by bylo vhodné udělat něco pro prestiž  tohoto povolání, s tím také souhlasili. Proto jsme jim navrhli řešit to např. prostřednictvím  BESIPu a to tak, že by se mohla natočit videa nebo spoty o tomto povolání a seznámit s tím širokou veřejnost ,nejen dopravní (mj. toto jsme již navrhovali v roce 2019 přímo řediteli Besipu p.Neřoldovi a on to sliboval, ale nic neudělal) a popularizovat toto povolání.

Premiér Babiš s tím souhlasil  a vicepremiér Havlíček nám řekl, ať mu pošleme náš návrh- námět.

 

 • Zpřísnit kontroly policie a st. odborného dozoru vůči  zahraničních kamionů a busům

Postěžovali jsme si, že vůči našim autodopravcům je v zahraničí, zejména v SRN, Francii, Rakousku atd. uplatňováno přísné měřítko ze strany Policie těchto států a že     je potřeba, aby se naše Policie i st.odborný dozor chovali obdobně.Premiér Babiš dal za úkol toto řešit vicepremiérovi Havlíčkovi.

 

 • Zvýšit dopravní dohled Policie nad dálničními tahy, zejména nad D - 1

Z naší strany byla kladně hodnocena činnost stavebních prací na D - 1 oproti minulým letům. Upozornili jsme však na to, že se na této dálnici velmi málo projevuje dopravní Policie ČR, což by prospělo k větší bezpečnosti. Vicepremiér Havlíček sdělil, že na 7 úsecích je monitorována povolená rychlost, avšak souhlasil s tím, že by tam fyzicky Dopravní police měla  jezdit častěji. Zapsal si to s tím, že to bude řešit s ŘSD a Policií.

 

V závěru jednání jsme předali premiérovi Babišovi i vicpremiérovi Havlíčkovi naše návrhy a náměty v písemné formě na hlavičkovém papíru SAČM.

Dále jsme jim předali Závěrečnou zprávu o přípravě odvětví (silniční nákladní a osobní doprava) na změny důchodového systému s tím, že závěry jsou stále aktuální (opět ve složce s logem SAČM). Tento materiál se líbil premiérovi Babišovi ( mj.prohlásil, že toto by si měla přečíst i ministryně MPSV) a předal to vicepremiérovi Havlíčkovi. Dále jsme mu předali rovněž naši jazykovou pomůcku (AJ)pro řidiče s tím, že to máme ještě ve FR a NJ, což se mu také líbilo. Ještě na závěr jsme jim ukázali pomůcku na 561(AETR) pro řidiče nákladních vozidel i busů, což se líbilo vicepremiérovi Havlíčkovi a požadoval, zda bychom mu to poslali, což jsme souhlasili.

Na závěr jsme panu premiérovi poděkovali za velmi rychlou organizaci schůzky i za přítomnost vicepremiéra Havlíčka, který nám nabídl, že v případě problémů v autodopravě mu můžeme zavolat nebo poslat mail.

Úplně na závěr jsme požádali pana premiéra Babiše  a  vicepremiéra Havlíčka o společné foto s tím, že napíšeme o našem setkání článek do iProsperity, podnikatelského časopisu. Zároveň jsme je požádali o svolení toto uveřejnit  podle pravidel GDPR. Oba souhlasili.

Tím  toto jednání  skončilo.

 

 

Úkoly :

1) Zpracovat návrh na rekvalifikaci řidičů-profesionálů přímo u dopravních firem.

   (Zaslat premiérovi Babišovi, co nejdříve)

2)Zpracovat návrh - námět na zvýšení prestiže profesionálního řidiče kamionu a autobusu prostřednictvím BESIP.

   (Zaslat vicepremiérovi Havlíčkovi, co nejdříve)

3)Zaslat vicepremiérovi Havlíčkovi pomůcku na 561(AETR) pro řidiče nákladních vozidel i busů, dále jazykovou pomůcku pro řidiče ve všech mutacích (AJ,NJ,FRJ).

4) Zpracovat článek o jednání do iProsperity

(Zaslat premiérovi Babišovi i vicepremiérovi Havlíčkovi)

 

Zpracoval : Dr.Ondroušek L.

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět