Dopis premiérovi Babišovi z 29.6.2020

29.06.2020 00:00

                                                                                                      Ing.Andrej Babiš

                                                                                                      předseda vlády

                                                                                                      Úřad vlády ČR
                                                                                                      nábřeží Edvarda Beneše 4,
                                                                                                      118 01 Praha 1

 

                                                                                                      

                                                                                                                                             V Praze 29.6.2020  

                  

 

Vážený pane, předsedo vlády,

  

obracím se na Vás ve věci  k o n k u r e n c e s c h o p n o s t i  českých  autodopravců  v  m e z i n á r o d n í   k a m i o n o v é   d o p r a v ě (MKD). V posledních letech se objem přeprav autodopravců  neustále snižuje v důsledku nerovných podmínek MKD v České republice oproti zahraniční konkurenci.

 

V současné době i přes uvolňování podmínek v rámci koronavirové krize počty českých nákladních vozidel provozujících mezinárodní kamionovou dopravu trvale klesají. Někteří autodopravci ukončují svoji činnost, jiní snižují počty vozidel nebo je převádějí na depozita či jiné druhy práce (vnitrostátní přeprava apod). Ve střednědobém časovém horizontu se jedná o tisíce vozidel.

 

Čeští autodopravci se na mezinárodním poli stávají hůře konkurenceschopnými, autodopravci z jiných, níže uvedených zemí, mají celou řadu výhod (např.nižší silniční daň, spotřební daň,  odvody z mezd nebo jiné pobídky). Výsledný rozdíl činí 10–15 % z celkové ceny přepravy, ale může být i vyšší.

 

Na trhu jsou vytlačováni levnější zahraniční konkurencí (zejména z pobaltských zemí, Polska, Rumunska, Bulharska a dalších zemí). MKD je dynamická a mobilní, každý ukončený český kamion může být lehce nahrazen doslova ze dne na den. V důsledku toho český stát přichází trvale o miliardy korun na daních.

 

Český  autodopravce do státního rozpočtu přispívá z celkových tržeb následujícími  daněmi a odvody:

- silniční daní,

- spotřební daní (pohonné hmoty),

- mýtným,

- DPH,

- daní ze zisku,

- kromě toho odvádí zaměstnavatel do státní pokladny odvody z mezd zaměstnanců a rovněž  

  zaměstnanci platí svoje daně.

 

Podle našich kalkulací při poklesu 100 vozidel ve flotilách českých autodopravců bude  chybět ve státních příjmech již  cca 82 milionů korun/rok a při 1000 vozidlech se hodnota chybějících příjmů do státního rozpočtu bude blížit jedné miliardě korun /rok.

 

Pro výše uvedenou kalkulaci byly použity hodnoty jednoho kamionu v režimu mezinárodní kamionové dopravy:

-  měsíční projezd 11 000 km,

-  průměrná měsíční hrubá mzda řidiče 27 000 Kč (bez cestovních náhrad),

-  průměrné stáří vozidla 3 roky,

-  průměrná spotřeba 29 litrů / 100 km,

-  průměrný výnos na 1 kamion a měsíc 280 000 Kč bez DPH.

 

Z toho plyne, že do státního rozpočtu odvede jeden kamion za jeden měsíc na silniční dani, spotřební dani, mýtném, DPH a dani z příjmu až 76 000 Kč, což je  912 000 Kč za rok.

Naproti tomu jeden zahraniční kamion odvede v Kč do státního rozpočtu za  měsíc pouze 7 250 Kč za mýtné, to je 87 000 Kč za rok. Protože silniční daň, DPH a daň z příjmu odvede ve své zemi.Pokud jde o spotřební daň na PHM, tak tankuje v zemích, kde je to pro něj cenově výhodné, což Česká republika není.

 

Proto se domníváme, že tato situace může mít tyto dopady na státní rozpočet:

 

 • hlavní vliv na příjmy do českého státního rozpočtu ve výši stamilionů až možných jednotek miliard korun,

 

 • kromě této položky je však nutné vzít v úvahu rovněž odvody z mezd a daně z příjmu zaměstnanců, které v případě nahrazení českého kamionu zahraničním rovněž zcela jistě nevzniknou,

 

 • rovněž ale nevzniknou příjmy v důsledku podpory činnosti oboru MKD (servisní činnost, technické a jiné prohlídky, nejrůznější poplatky státní správě)

 

 • další je vliv na zaměstnanost, resp. pracovní místa – přímá (řidiči), ale i nepřímá jako dispečeři, mechanici, administrativa, management a další,

 

 • je nutné zmínit, že česká dopravní firma, pokud bude konkurenceschopná, si umí zajistit práci i mimo území ČR (tzv. unijní) a přitom stále bude odvádět do státního rozpočtu podstatnou část uvedených daňových plateb,

 

 • nahrazení českých dopravců zahraničními nesníží nijak vliv na životní prostředí nebo hustotu nákladní dopravy – stát pouze sníží svůj vliv na takové dopravce, takže situace se v této oblasti pravděpodobně zhorší.

 

Proto Vás, pane předsedo vlády, chceme požádat o projednání a zvážení přijetí následujících opatření k podpoře autodopravců v MKD a to nejen v podmínkách koronavirové krize  :

 

 • vrácení části spotřební daně u motorové nafty přímo autodopravcům,tak jak je to např.u zemědělců,
 • odpuštění silniční daně za rok 2020 a snížení silniční daně v roce 2021  ,
 • okamžité zvýšení množstevní  procentuální slevy na mýtném,
 • snížení odvodů z mezd pro zaměstnavatele,
 • neplatit DPH z neuhrazených faktur za přepravy zboží,
 • zjednodušení a zrychlení procesu náboru zaměstnanců ze zemí mimo EU.

 

 

Vážený pane, předsedo vlády, rádi bychom se s Vámi setkali, abychom tyto problémy mohli  projednat osobně. Děkujeme Vám za odpověď.

 

 

S pozdravem

 

                                                                                       Bedřich Danda

                                                                                       předseda SAČM

 

 

 

—————

Zpět